Epoka wskaźnika WIBOR, podstawy wyliczania oprocentowania znanej setkom kredytobiorców, powoli odchodzi do historii. Banki na dostosowanie swoich ofert i całkowite przejście z dotychczasowego wskaźnika referencyjnego na WIRON mają jeszcze cztery lata. Jak wprowadzenie na rynek nowego indeksu wpłynie na stare hipoteki?

Czym WIRON różni się od WIBOR-u?

Nazwa wskaźnika WIRON pochodzi od pierwszych liter określenia: Warsaw Interest Rate Overnight. Jego administratorem jest GPW Benchmark, spółka zależna od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która czuwa nad procesem ustalania stawki. Indeks WIRON opiera się na warunkach rzeczywiście wykonywanych depozytowych transakcji jednodniowych. W odróżnieniu od starszego WIBOR-u, którego stawka powinna opierać się na warunkach transakcji zawartych pomiędzy bankami, wylicza się go na podstawie szeregu transakcji, nie tylko międzybankowych. W praktyce WIBOR, dla dłuższych niż jeden dzień terminów, częściej bazuje na kolejnych krokach w procedurze, czyli “sięga w przyszłość”. Indeks WIRON z kolei odzwierciedla przyszłe warunki transakcji, bazując na odczytach historycznych, a nie na oczekiwaniach uczestników rynku dotyczące przyszłości.

Kiedy banki przejdą na WIRON?

2024 rok ma być rokiem nowego wskaźnika na rynku kredytów hipotecznych. Kiedy banki zmienią WIBOR na WIRON? Na tę chwilę, bankom nie spieszy się z wprowadzaniem do ofert nowego wskaźnika. W zeszłym roku tylko ING Bank Śląski rozpoczął oferowanie kredytów ze zmiennym oprocentowaniem bazującym na WIRON. Z kolei deklaracje banków PKO BP, Bank Millennium i BNP Paribas Bank wskazują, że instytucje w okresie przejściowym będą wykorzystywać obie stawki równolegle. Dopiero w kolejnym kroku wprowadzałyby nowe konstrukcje, na miejsce stopniowo wycofywanych kredytów “wiborowowych”.

Wiemy, że kilka instytucji jest w trakcie przygotowywania ofert i jeszcze w tym roku pojawi się przynajmniej kilka nowych produktów na rynku — przewiduje Karolina Kwiecińska z FIN-HUB. Pełne pożegnanie z WIBOR-em ma nastąpić dopiero w 2027 roku, czyli 2 lata później niż początkowo planowano. Przesunięcie terminu realizacji tzw. mapy drogowej reformy raczej nie spowolni przechodzenia banków na WIRON i konwersji portfela umów opartych na WIBOR-ze — wyjaśnia ekspertka i dodaje — Warto więc przyglądać się w 2024 roku stopniowej ewolucji hipotek w te nowego typu.

Czy stare kredyty przejdą na WIRON?

Jak będzie wyglądać zmiana WIBOR-u na WIRON w starych umowach kredytowych? Do rozpoczęcia procesu zmiany dojdzie najprawdopodobniej dopiero wówczas, gdy Komisja Nadzoru Finansowego bądź administrator, czyli GPW Benchmark, ogłoszą zamiar likwidacji WIBOR. Zastąpienie WIBOR-u nowym wskaźnikiem w umowach kredytów hipotecznych starego typu będzie odbywało się albo zgodnie z postanowieniami umowy z bankiem, albo na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów. Na tę chwilę niestety nie wiemy, czy przejście na WIRON będzie odbywało się przy wykorzystaniu tzw. spreadu korygującego — dodatkowego narzędzia “amortyzującego” przeskok z jednej stawki na drugą — zauważa Karolina Kwiecińska ekspertka z FIN-HUB. Zasady realizacji opcji z wykorzystaniem takiej korekty przewiduje Rozporządzenie BMR. To dokument Parlamentu Europejskiego i Rady UE, który opisuje zasady opracowywania wskaźników referencyjnych.