Rządowe wakacje kredytowe w 2024 roku to już pewnik. Kto będzie mógł z nich skorzystać w tym roku, do kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek? Podpowiadamy.

Rządowe wakacje kredytowe to inicjatywa skierowana do osób, które na skutek problemów finansowych mają trudności z terminową spłatą kredytu hipotecznego.

Polacy mogli korzystać z rządowych wakacji kredytowych już w 2022 i 2023 roku. W tym roku, na skutek nowelizacji prawa zasady korzystania z programu będą jednak nieco inne — wyjaśnia Karolina Kwiecińska, ekspert kredytowy z FIN-HUB.

Jak działają rządowe wakacje kredytowe 2024?

Rządowe wakacje kredytowe umożliwiają zawieszenie spłaty kapitałowo-odsetkowych rat kredytu hipotecznego (ewentualne ubezpieczenie kredytu nie ulega zawieszeniu). Zawieszone raty wydłużają okres kredytowania. Z programu mogą skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny w złotówkach, zawarły umowę przed 1 lipca 2022 roku i kończą spłatę zobowiązania po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty zawieszenia spłaty rat.

5 marca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wakacjach kredytowych.
Projekt wprowadza kilka istotnych dla kredytobiorców zmian. Oto najważniejsze:

  • Maksymalna kwota kredytu. Z rządowych wakacji kredytowych 2024 będą mogły skorzystać osoby spłacające kredyt mieszkaniowy w kwocie nie wyższej niż 1,2 mln zł.
  • Stosunek kwoty raty do dochodów. W 2022 i 2023 roku z rządowych wakacji kredytowych mogli korzystać wszyscy kredytobiorcy spłacający kredyty w polskich złotych. Aby zapewnić pomoc tym, którzy realnie jej potrzebują, rząd zdecydował o wprowadzeniu warunku w postaci wskaźnika RrD (rata do dochodu). W 2024 roku finansowe wsparcie będzie dostępne dla osób, w przypadku których kwota raty przekroczy 30 proc. średniej dochodu gospodarstwa domowego z 3 poprzednich miesięcy. Kryterium nie będzie jednak obowiązywać wszystkich. Wakacje kredytowe bez warunku RrD będą dostępne dla osób utrzymujących (na dzień zawarcia umowy) co najmniej troje dzieci do 18 r.z. (jeśli wciąż się uczą — do 25 roku życia) lub dzieci z niepełnosprawnością, bez względu na wiek — wskazuje specjalistka FIN-HUB.

Ile rat będzie można zawiesić?

W 2024 roku kredytobiorcy będą mogli zawiesić spłatę 4 rat: w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca oraz miesiąca w każdym kolejnym kwartale.

Kiedy można złożyć wniosek i jak to zrobić?

Wniosek o rządowe wakacje kredytowe możesz złożyć od 1 maja w banku, który udzielił Ci kredytu mieszkaniowego. Wzór wniosku znajdziesz na jego stronie internetowej. Większość kredytodawców dopuszcza kilka form złożenia dokumentu: osobiście — w placówce, listownie, mailowo, przy pomocy systemu bankowości internetowej czy aplikacji mobilnej.

W ciągu 21 dni powinieneś dostać od banku potwierdzenie otrzymania wniosku wraz z informacją o ewentualnych kosztach ubezpieczenia kredytu — wyjaśnia specjalistka FIN-HUB.

Czy bank może odmówić udzielenia rządowych wakacji kredytowych?

Jeśli spełniasz warunki udziału w programie, bank nie może odmówić udzielenia rządowych wakacji kredytowych. Bez względu na to, czy w przeszłości regulowałeś raty terminowo, czy zdarzały Ci się opóźnienia w spłacie.