5 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji dwóch ustaw wspierających osoby spłacające kredyt hipoteczny. Na jakie zmiany mogą liczyć kredytobiorcy? Sprawdźmy.

Aby wesprzeć kredytobiorców, dla których raty hipotek stanowią zbyt duże obciążenie, rząd powołał do życia dwie inicjatywy: Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) oraz rządowe wakacje kredytowe. Oba programy nie są nowością, a w ciągu kilku ostatnich lat przyniosły wsparcie wielu kredytobiorcom. Aby zwiększyć dostępność środków z funduszu i zapewnią pomoc osobom, które realnie jej potrzebują, nowy rząd zdecydował o konieczności wprowadzenia zmian.

5 marca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.
Jakie zmiany przyniesie kredytobiorcom nowe prawo?

Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą skorzystać — po spełnieniu określonych wymagań — osoby spłacające kredyt hipoteczny w złotówkach lub innej walucie. Wsparcie przybiera formę nieoprocentowanej pożyczki na spłatę kredytu z możliwością umorzenia części rat.

Obecnie ze wsparcia FWK mogą skorzystać osoby, których rata kredytu hipotecznego przekracza 50 proc. dochodu netto gospodarstwa domowego. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy, wskaźnik ten zostanie obniżony do 40 proc. Zmianie ulegnie także limit dochodu uprawniający do skorzystania z pomocy.

Jak wskazują zapisy nowelizacji dochód po potrąceniu raty nie będzie mógł przekroczyć 1940 zł w przypadku singli i 1500 zł na osobę w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych (obecnie jest to odpowiednio z 1552 zł i 1200 na osobę w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych). To z całą pewnością jedna z najważniejszych z punktu widzenia kredytobiorców zmian  — wyjaśnia Karolina Kwiecińska, ekspert kredytowy FIN-HUB.

Zmianie ulegnie także wysokość miesięcznej dopłaty do raty, maksymalny okres rządowej pomocy oraz maksymalny okres zwrotu środków.

Na mocy nowego prawa, maksymalna wysokość wsparcia wyniesie 3000 zł miesięcznie (obecnie jest to 2000 zł), a pieniądze będą wypłacane przez 40 miesięcy (zamiast 36). Dłuższy będzie również maksymalny okres spłaty. Wyniesie on aż 200 miesięcy. Po terminowej spłacie 134 rat kredytobiorca może liczyć na umorzenie pozostałej do spłaty kwoty. Maksymalna kwota umorzenie może wynieść więc nawet 39,6 tys. zł (obecnie 22 tys. zł) — wskazuje specjalistka FIN-HUB.

Jak skorzystać ze wsparcia FWK?

Jeśli spełniasz wymogi FWK, wniosek musisz złożyć w banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego. W zależności od bankowych wymagań będziesz mógł to zrobić w tradycyjny sposób — pisemnie lub przez bankowość elektroniczną. Wzór dokumentu znajdziesz na stronie internetowej banku.

Nowe zasady rządowych wakacji kredytowych 2024

Rządowe wakacje kredytowe to kolejna możliwość, z której mogą skorzystać osoby mające kłopoty z terminowym regulowaniem rat hipoteki. Beneficjentami programu są kredytobiorcy, którzy podpisali umowę kredytową przed 1 lipca 2022 roku i spłacają kredyty hipoteczne  w złotówkach. Choć rządowe wakacje kredytowe obowiązywały już w 2022 i 2023 roku, w tym roku będą funkcjonować na nieco zmienionych zasadach.

Z rządowych wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby, które spłacają kredyt nie wyższy niż 1,2 mln zł. W przeciwieństwie do poprzednich lat rząd ustanowił także dodatkowe kryterium w postaci wskaźnika RdD (stosunku raty kredytu do dochodu). Wakacje kredytowe będą dostępne dla tych kredytobiorców, których kwota raty przekracza 30 proc. średniej dochodu gospodarstwa domowego z 3 poprzednich miesięcy. Kryterium nie będzie jednak obowiązywać w kilku przypadkach: w przypadku osób, utrzymujących (na dzień zawarcia umowy) co najmniej troje dzieci do 18 r.z. (jeśli wciąż się uczą — do 25 roku życia) lub dzieci z niepełnosprawnością, bez względu na wiek — wskazuje specjalistka FIN-HUB.

Kredytobiorcy będą mogli skorzystać z rządowych wakacji kredytowych 2024 w wymiarze dwóch miesięcy od 1 maja do 30 czerwca i po jednym miesiącu w III i IV kwartale 2024 roku.

Zawieszone raty „powędrują” na koniec okresu kredytowania, wydłużając go.
Zawieszeniu nie ulegną dodatkowe koszty, np. ubezpieczenie kredytu.

Jak złożyć wniosek o rządowe wakacje kredytowe 2024?

Wniosek o rządowe wakacje kredytowe 2024 złożysz w banku, który udzielił Ci kredytu hipotecznego. Wzór dokumentu znajdziesz na stronie internetowej banku. W zależności od bankowych wymagań będzie mógł to zrobić w tradycyjny sposób — pisemnie lub przez bankowość elektroniczną.

Kiedy wejdą w życie nowe rozwiązania?

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 maja 2024 roku.