Opracowanie i wdrożenie algorytmów optymalizacyjnych ułatwiających dostęp do usług finansowych w modelach B2B i B2C

FIN-HUB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: „Opracowanie i wdrożenie algorytmów optymalizacyjnych ułatwiających dostęp do usług finansowych w modelach B2B i B2C” Celem projektu jest: zakupienie oprogramowania komputerowego stworzonego na podstawie innowacyjnych algorytmów oraz zintegrowanie programów komputerowych w ramach FINCRM platformy B2B/B2C, świadczenie przez Fin-HUB Sp. z o.o. nowych usług adresowych do grupy docelowej: doradców finansowych, ubezpieczeniowych i kredytowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 595 000,00 zł

Jesteś ekspertem kredytowym?