Nowy rząd Donalda Tuska wyciąga ręce do osób spłacających kredyty hipoteczne i proponuje wsparcie według nowych zasad. W skrócie: wakacje kredytowe na nowych warunkach będą możliwe w 2024 roku przez jeden miesiąc w kwartale. Z zawieszenia spłaty rat nie będą mogli jednak skorzystać wszyscy. Jakie są nowe warunki odroczenia spłaty kredytu hipotecznego i jakie zmiany zawiera nowy projekt rządowy? Wyjaśniamy w artykule.

W ubiegłych dwóch latach osoby, które spłacały kredyty hipoteczne, mogły zapewnić sobie łącznie nawet osiem miesięcy wolnych od rat. Nowo utworzony pod koniec ubiegłego roku rząd, przejął zapowiedzi ustępującego rządu Mateusza Morawieckiego o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej także w 2024 roku. Kontynuacja rządowego programu wsparcia będzie realizowana przez Donalda Tuska i podległe mu Ministerstwo Finansów, ale na nieco innych warunkach. Jakich? Przybliżamy proponowane zmiany w projekcie pomagającym Polakom borykającym się z problemami w spłatach kredytu hipotetycznego.

Wakacje kredytowe po nowemu

Mimo że poprzedni projekt o tzw. wakacjach kredytowych 5 grudnia ub.r. trafił do kosza, od środy po świętach Bożego Narodzenia, w Rządowym Centrum Legislacji, można było znaleźć m.in. dwa dokumenty rządowe w nowych kształtach: projekt ustawy zakładający zmiany w ustawie wspierającej kredytobiorców oraz o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych. Pomoc ma objąć więcej osób, niż zakładano w projekcie poprzedniego rządu, ale na nowych warunkach i według innych zasad. Dla kogo będą dostępne wakacje kredytowe 2024?

Jak wynika z nowego rządowego projektu wakacji kredytowych, część kredytobiorców będzie mogła aż cztery razy zawiesić spłatę rat w 2024 roku. Rządowa pomoc uzależniona jest jednak od konkretnej relacji rat do dochodów kredytobiorcy — wyjaśnia Daria Kmita, opiekun klienta z FIN-HUB. W zapisach projektu pojawia się kryterium, według którego zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tym konsumentom, których średnia arytmetyczna wskaźnika RdD, czyli rat do dochodów, przyjmie odpowiedni poziom — dodaje specjalistka.

Którym konsumentom będzie przysługiwało zawieszenie spłaty kredytu i ile procent wynosi wspomniany wskaźnik? Przewidziane kryterium to średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD (rata do dochodu) za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Parametr musi przekraczać 35 proc. Istotne jest to, że we wskaźniku RdD bierze się pod uwagę dochody wszystkich domowników, niezależnie od tego, kto i ile osób zaciągało kredyt. W praktyce oznacza to, że z tego instrumentu będą mogły skorzystać osoby, które faktycznie borykają się ze spłatą zobowiązań.

Zmiany w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Specjalny współczynnik to nie jedyna propozycja zmian w rządowym projekcie.

Osoby, u których wskaźnik RdD (raty do dochodu) osiągnie minimum 40%, będą mogły wnioskować o wsparcie albo pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców na spłatę zaciągniętego kredytu. Przedtem ten wskaźnik wynosił 50%, a zatem trudniej było skorzystać z pomocy. Dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy liczą na miesiące bez spłaty rat, jest fakt, że wysokość wsparcia udzielanego w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców ma wzrosnąć do kwoty 2,5 tys. zł. W obecnej sytuacji, w której wzrasta średnia miesięczna rata kredytu dla średniej wartości udzielonego kredytu mieszkaniowego, zasadne jest, aby podnieść wysokość wsparcia w ramach FWK z poprzednio obowiązujących 1,5 tys. zł do 2,5 tys. zł – przyznaje Daria Kmita z FIN-HUB.

Kolejna zmiana w projekcie zakłada wydłużenie możliwego okresu udzielenia wsparcia z 36 do 40 miesięcy. Oznacza to, że kredytobiorcy z problemem spłaty zobowiązania, będą mieli możliwość zawnioskowania o wydłużenie okresu spłat z obecnych 144 rat nawet do 200.

Od kiedy będą obowiązywać wakacje kredytowe według nowych zasad? Ze względu na konieczność procedowania procesu legislacyjnego projektu na początku 2024 roku, pierwsze umorzenie na nowych warunkach może przysługiwać tylko w okresie od dnia 1 do 31 marca br. Dopiero w kolejnych kwartałach tego roku zakładany w projekcie tryb wakacji kredytowych ureguluje się i będzie możliwy w wymiarze jednego miesiąca na każdy kwartał.