Od ostatniej podwyżki, która miała miejsce we wrześniu 2022 roku, stopy procentowe pozostają na niezmiennym, wysokim poziomie. Jak przewidują eksperci, istnieją spore szanse, że jeszcze w tym roku Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o obniżce. Czy już niebawem kredyty hipoteczne będą tańsze?

Wg danych Narodowego Banku Polskiego, w maju 2023 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 11,5 proc. r/r. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 13,0 proc. r/r. Czy spadek inflacji przełoży się na obniżkę stóp procentowych?

Czy stopy procentowe będą niższe – opinie ekspertów

W lipcu br. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmiennym poziomie. Wartość stopy referencyjnej, podobnie jak w poprzednich miesiącach pozostaje więc na poziomie 6,75 pp.

Polska, podobnie jak większość światowych banków centralnych na świecie powoli wygasza podwyżki. Taka decyzja była więc zgodna z przewidywaniami ekspertów i nie była więc dla rynku żadnym zaskoczeniem – tłumaczy Biuro Prasowe FIN-HUB.

Zdaniem wielu ekspertów istnieje duże prawdopodobieństwo, że już za kilka miesięcy stopy procentowe będą niższe.

W poście opublikowanym 6 lipca w mediach społecznościowych ekonomistów Banku Pekao (@Pekao_Analizy) możemy przeczytać: Stopy procentowe bez zmian na lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Po wakacjach — to co innego, wtedy w polskiej polityce pieniężnej zaczną się zmiany. Czekamy na komunikat (ale tylko ze względu na projekcję) i jutrzejszą konferencję Prezesa NBP.

Realne szanse na obniżkę stóp procentowych po wakacjach widzą także ekonomiści banku ING. W poście opublikowanym 30 czerwca na Twitterze @ING_EconomicsPL napisali: CPI w czerwcu spadła do 11,5%r/r (ING 11,7%r/r, konsensus 11,6%r/r) wobec 13%r/r w maju, przy taki tempie w sierpniu zobaczymy 9,8%r/r, oceniamy, że #RPP we wrześniu obniży stopy. Tak to widzimy, chociaż nie jesteśmy zwolennikami tej decyzji. 7 lipca na portalu społecznościowym pojawił się kolejny tweet dotyczący prognozowanych obniżek stóp: Prezes NBP: obniżka stóp we wrześniu o 25pb, dalej stopniowe kroki. Naszym zdaniem druga w październiku, kolejne raczej w 2024, ale to się jeszcze okaże.

Nawet jeśli Rada Polityki Pieniężnej jeszcze w tym roku zdecyduje o obniżce stóp procentowych, na obniżkę rat kredytów hipotecznych kredytobiorcy będą musieli poczekać co najmniej kilka miesięcy od decyzji. Warto bowiem pamiętać, że w zależności od konstrukcji kredytu kwota raty zmienia się z reguły co 3 (WIBOR 3M) lub co 6 miesięcy (WIBOR 6M) – wyjaśnia Biuro Prasowe FIN-HUB.

Nieco inną opinię na temat obniżek stóp procentowych mają ekonomiści PIE. Jak wskazuje Dawid Sułkowski, analityk z zespołu makroekonomii PIE, cytowany przez portal Business Insider: W Polsce spadek inflacji prawdopodobnie będzie przebiegać wolniej – dlatego spodziewamy się, że NBP zdecyduje się na pierwszą obniżkę stopy najszybciej w 2024 r. Komisja Europejska prognozuje, że w przyszłym roku inflacja HICP w Czechach wyniesie 3,4 proc. — w Polsce ten poziom będzie niemal dwukrotnie wyższy.

Podobnego zdania jest Główny ekonomista Business Centre Club, prof. Stanisław Gomułka. Ekspert wskazuje, że RPP jest podzielona co do terminu obniżki i wartości stóp procentowych. Cytowany przez Portal Business Insider wskazuje: Mniejszość RPP proponuje nawet podniesienie stóp procentowych z uwagi na nadal wyższy od stóp poziom inflacji. W najbliższych miesiącach nic się najprawdopodobniej nie zmieni i inflacja pozostanie na poziomie wyższym niż obecne stopy procentowe. Dodaje także, że obniżki stóp procentowych można oczekiwać dopiero w pierwszej połowie 2024 r.

Jeszcze mniej optymistyczny scenariusz przedstawia w swoim raporcie Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zdaniem analityków RPP powinna podwyższyć stopę referencyjną do 7,25 proc., a o jej obniżeniu będzie mogła myśleć dopiero w II połowie 2024 r. Podstawą takiej decyzji miałoby być oddalenie ryzyka utrwalenia się inflacji na podwyższonym poziomie.

Co na temat planów RPP twierdzi prezes NBP Adam Glapiński? Podczas konferencji prasowej poświęconej ocenie sytuacji ekonomicznej w Polsce, która odbyła się 5 lipca, zadeklarował: Już we wrześniu inflacja może spaść poniżej 10 proc. To byłoby wydarzenie symboliczne, o dużym wpływie na oczekiwania inflacyjne konsumentów i przedsiębiorstw. Jeśli prognozy w tym punkcie będą wskazywały na dalsze hamowanie inflacji, może pojawić się przestrzeń do obniżki stóp procentowych. Co ważne, Glapiński stwierdził także, że cykl podwyżek stóp procentowych nie został jeszcze formalnie zakończony, lecz przerwany.

Takie stanowisko pozostawia RPP otwartą furtkę do podwyżek na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń, które spowodowałyby wzrost inflacji lub jej mniejsze niż planowane hamowanie. Biorąc pod uwagę odmienne estymacje ekspertów i niejednoznaczne komunikaty Adama Glapińskiego, trudno wysnuć jednoznaczne wnioski, jakie decyzje podejmie w kolejnych miesiącach RPP – podsumowuje Biuro Prasowe FIN-HUB.