Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest źródłem pomocy dla osób, które z powodu trudnej sytuacji finansowej nie są w stanie terminowo spłacać rat finansowania. Jak działa w praktyce i kto może z niego skorzystać? Sprawdźmy.

Na skutek podwyżek stóp procentowych, raty kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym wzrosły nawet o 80%. Tak wysokie podwyżki potężnie zachwiały płynnością finansową wielu gospodarstw domowych, powodując problemy z terminowym regulowaniem rat.

Od września 2022 roku stopy procentowe utrzymują się na tym samym, wysokim poziomie. Nawet jeśli pierwsze obniżki będą miały miejsce jesienią, co przewiduje część ekspertów, ze względu na konstrukcję hipotek kredytobiorcy odczują je dopiero za kilka miesięcy — wyjaśnia Biuro Prasowe FIN-HUB.

Aby wesprzeć osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i mają problemy ze spłatą rat kredytu hipotecznego w terminie, rząd stworzył Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Na koniec 2022 roku, kredytodawcy zarejestrowali w Banku Gospodarstwa Krajowego 9 960 umów o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 591,4 mln zł. BGK wypłaciło w tym czasie 59.753 raty wsparcia w łącznej kwocie 96,7 mln zł. Jak działa w praktyce FWK, jakie wsparcie zapewnia i kto może z niego skorzystać?

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) umożliwia uzyskanie zwrotnego wsparcia finansowego na spłatę rat kredytu hipotecznego lub zwrotnej pożyczki na pokrycie pozostałej po sprzedaży kredytowanej nieruchomości części zadłużenia wobec banku.

Jeśli sięgniesz po wsparcie finansowe na spłatę rat, fundusz będzie dopłacał do raty kredytu maksymalnie 2000 zł miesięcznie przez okres 36 miesięcy. Maksymalna kwota wsparcia może wynieść więc 72 tys. zł.

Jeśli sprzedałeś nieruchomość, jednak kwota ze sprzedaży nie pozwoliła na pokrycie całości zadłużenia względem banku, możesz otrzymać pożyczkę w takiej samej co dopłata do rat kwocie (72 tys. zł).

W przypadku pozytywnej decyzji fundusz będzie przelewał pieniądze bezpośrednio na konto kredytującego banku, a nie na konto kredytobiorcy. Taki mechanizm pozwoli zapobiec nadużyciom i przeznaczaniu pieniędzy na inny niż dopłata do raty cel – wyjaśnia Biuro Prasowe FIN-HUB.

Pożyczka oferowana przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest nieoprocentowana, a jej spłata odbywa się w 144 miesięcznych ratach i rozpoczyna się po upływie 2 lat od daty wypłaty ostatniej raty dopłaty do rat lub pożyczki. Pożyczkobiorcy, którzy spłacą 100 rat pożyczki bez opóźnień, mogą liczyć na umorzenie pozostałej części pożyczonych środków.

Ze wsparcia FWK mogą skorzystać nie tylko osoby, które spłacają kredyty w polskich złotych, ale także te, które zaciągnęły finansowanie w innych walutach. To zdecydowanie ogromna zaleta – podkreśla Biuro Prasowe FIN-HUB.

Kto może skorzystać z pomocy FWK?

Aby otrzymać wsparcie finansowe z FWK, niezbędne jest spełnienie jednego z trzech poniższych warunków:

  • posiadanie statusu osoby bezrobotnej. Jeśli w umowie kredytowej figuruje kilku kredytobiorców (np. para), wystarczy, aby tylko jedna osoba była bezrobotna;
  • rata kredytu hipotecznego jest wyższa niż 50% dochodów gospodarstwa domowego;
  • kryterium dochodowe. Na pomoc z FWK mogą liczyć osoby, których dochód po odliczeniu rat kredytu wynosi mniej niż 1522 zł (w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego) lub 1200 zł na osobę (w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego). Co ważne, do kwoty dochodu nie należy wliczać żadnych świadczeń pomocowych, wychowawczych oraz środków z programu Rodzina 500+.

Aby uzyskać wsparcie z FWK, należy złożyć wniosek do banku, który udzielił Ci kredytu hipotecznego. Większość banków umieszcza na swoich stronach internetowych wzory wniosków o udzielenie pożyczki z funduszu. Jeśli nie znajdziesz go na stronie swojego kredytodawcy, możesz pobrać go ze strony BGK.

Choć maksymalny okres rozpatrzenia wniosku wynosi 14 dni, kredytobiorcy często otrzymują decyzje już po kilku dniach roboczych – podsumowuje Biuro Prasowe FIN-HUB.