Choć start programu Mieszkanie na start coraz bliżej, w projekcie ustawy dotyczącej projektu pojawiły się kolejne zmiany. Kto może dostać kredyt na preferencyjnych warunkach, jakie wymagania trzeba spełnić, aby go otrzymać, kto może liczyć na hipotekę 0%? Podpowiadamy.

Program Mieszkanie na Start to następca Bezpiecznego Kredytu 2%, który cieszył się ogromnym powodzeniem.

Ogromny sukces programu Bezpieczny Kredyt 2% udowodnił, że Polacy nie boją się kredytów hipotecznych. Niskie koszty hipotek i korzystne dla kredytobiorców zasady wyliczania zdolności kredytowej sprawiły, że mieszkańcy naszego kraju tłumnie ruszyli do banków. Niestety, z powodu wyczerpania funduszy, w styczniu instytucje finansowe przestały przyjmować wnioski o finansowanie na preferencyjnych warunkach — wyjaśnia Karolina Kwiecińska, ekspert kredytowy FIN-HUB.

Aby ułatwić Polakom zakup nieruchomości mieszkalnej na kredyt, rząd zdecydował o powołaniu następcy bezpiecznego kredytu — programu Mieszkanie na start.

Na czym polega program Mieszkanie na start?

Mieszkanie na start to program kredytów z rządową dopłatą. Kredyt na preferencyjnych warunkach może przybierać dwojaką formę:

 1. kredytu hipotecznego udzielonego na co najmniej 15 lat z okresowo stałą stopą oprocentowania przez minimum 5 lat i dopłatami do pierwszych 120 rat. Kredytobiorcy mogą przeznaczyć środki na kupno i wykończenie mieszkania lub domu jednorodzinnego, kupno spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości, zakup działki budowlanej, budowę i wykończenie domu jednorodzinnego, realizację inwestycji kooperatywy mieszkaniowej przez członka kooperatywy;
 2. kredytu konsumenckiego na cele mieszkaniowe udzielonego na nie mniej niż 5 i nie więcej niż 15 lat z dopłatami do pierwszych 60 rat. Kredytobiorcy mogą przeznaczyć środki z kredytu na pokrycie całego lub części wkładu mieszkaniowego lub partycypacji.

Dzięki rządowym dopłatom znacząco spadnie oprocentowanie kredytu, a co za tym idzie — również wysokość miesięcznej raty. Na wzięcie finansowania będą więc mogły pozwolić sobie także osoby, które nie miałyby na nią szans na standardowych warunkach — wskazuje ekspertka FIN-HUB.

Ile wyniesie oprocentowanie preferencyjnego kredytu?

Oprocentowanie preferencyjnego kredytu będzie zależeć od liczby dzieci w gospodarstwie domowym. I tak:

 • kredyt z oprocentowaniem 1,5% dostaną bezdzietni kredytobiorcy;
 • kredyt z oprocentowaniem 1% dostaną osoby wychowujące jedno dziecko;
 • kredyt z oprocentowaniem 0,5% dostaną osoby posiadające dwoje dzieci;
 • kredyt 0% to produkt dedykowany osobom posiadającym troje dzieci.

Dzięki programowi Mieszkanie na start rodziny wychowujące troje lub więcej dzieci będą mogły zaciągnąć kredyt mieszkaniowy 0%. To niespotykane na rynku hipotek zjawisko — dodaje specjalistka.

Dopłaty do określonej kwoty kredytu

Pieniędzmi z programu Mieszkanie na start można sfinansować nieruchomość mieszkalną o dowolnej wartości. Rząd dopłaci jednak wyłącznie do określonej kwoty kredytu.

 • Dla 1-osobowego gospodarstwa domowego będzie to 200 tys. zł.
 • Dla 2-osobowego – 400 tys. zł.
 • Dla 3-osobowego – 450 tys. zł.
 • Dla 4-osobowego – 500 tys. zł.
 • Dla 5-osobowego lub większego – 600 tys. zł.

Jeśli kredytobiorcy prowadzą 4-osobowe gospodarstwo domowe, będą mogli zaciągnąć preferencyjny kredyt hipoteczny i uzyskać dopłatę do kwoty 500 tys. zł. Jeśli zdecydują się na zakup droższego mieszkania, pozostałą kwotę kredytu będą spłacać na standardowych warunkach — wyjaśnia ekspertka FIN-HUB.

W przypadku kredytów konsumenckich udzielanych na cele mieszkaniowe kwota, od której będą naliczane dopłaty, wyniesie 100 tys. zł bez względu na wielkość gospodarstwa domowego.

Mieszkanie na start — wymagania

Z Mieszkania na start mogą skorzystać single, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35 r.ż. oraz małżeństwa i osoby pozostające w nieformalnych związkach (bez limitu wieku).

Najważniejszym warunkiem uzyskania finansowania na preferencyjnych warunkach jest nieposiadanie nieruchomości mieszkalnej. Wyjątkiem jest posiadanie maksymalnie połowy mieszkania lub domu otrzymanego w ramach dziedziczenia. Z warunku nieposiadania nieruchomości zwolnieni są kredytobiorcy wychowujący co najmniej troje dzieci — wyjaśnia Karolina Kwiecińska z FIN-HUB.

Rozpatrując wnioski, kredytodawcy będą brali pod uwagę również kryterium dochodowe. Wyniesie ono:

 • 7 tys. zł brutto miesięcznie dla jednoosobowych gospodarstw domowych,
 • 13 tys. zł brutto miesięcznie dla dwuosobowych gospodarstw domowych,
 • 16 tys. zł brutto miesięcznie dla trzyosobowych gospodarstw domowych,
 • 19,5 tys. zł brutto miesięcznie dla czteroosobowych gospodarstw domowych,
 • 23 tys. zł brutto miesięcznie dla pięcioosobowych lub większych gospodarstw domowych.

Jeśli wnioskujący przekroczą wskazany wyżej limit dochodów, nie oznacza to, że dostaną decyzję odmowną. Konsekwencją wyższych dochodów będą niższe dopłaty — tłumaczy Karolina Kwiecińska. W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych konsekwencją przekroczenia progu dochodowego będzie zmniejszenie dopłat do rat o 50% kwoty przekroczenia (za każdą złotówkę powyżej limitu dopłaty będą niższe o 50 gr). W przypadku większych gospodarstw przekroczenie limitu dochodowego będzie oznaczać dopłaty niższe o 25% kwoty przekroczenia (25 gr za każdą złotówkę powyżej limitu) – dodaje specjalistka.

Mieszkanie na start — dla kogo najwięcej korzyści?

Program Mieszkanie na start pozwoli na zaciągnięcie taniego kredytu hipotecznego wszystkim grupom beneficjentów. Ze względu na fakt, że ma on mieć charakter prorodzinny, największe korzyści z uczestnictwa odniosą przede wszystkim wielodzietne rodziny.

Kredytobiorcy wychowujący co najmniej troje dzieci mogą liczyć nie tylko na najlepsze warunki finansowe w postaci kredytu hipotecznego 0%, ale także na najwyższy limit kwotowy dopłat do rat. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielodzietnych rodzin, twórcy programu zlikwidowali także kryterium „pierwszej nieruchomości”. Jeśli kredytobiorcy są już właścicielami mieszkania, ale zechcą zamienić je na większe lub położone w innej lokalizacji — będą mogli sfinansować zakup środkami z preferencyjnego kredytu — wskazuje Karolina Kwiecińska z FIN-HUB.

Na zdecydowanie mniej atrakcyjne warunki mogą liczyć natomiast single. Choć kryterium dochodowe w ich przypadku jest stosunkowo wysokie, a oprocentowanie na poziomie 1,5% pozwala znacząco obniżyć miesięczną ratę, kwota dopłat ograniczona do 200 tys. zł mocno zawęża możliwości.

Biorąc pod uwagę ceny nieruchomości mieszkalnych w większych miastach, za 200 czy 220 tys. zł singiel nie kupi nawet kawalerki. Zakup droższej nieruchomości będzie skutkował natomiast wzrostem kosztów finansowania. Rząd nie dopłaci bowiem do całego, lecz do części kredytu. Patrząc na to jednak z innej perspektywy, sięgnięcie po preferencyjną hipotekę i tak okaże się korzystniejsze dla portfela niż wzięcie kredytu na standardowych warunkach. Możemy, się więc spodziewać, że bez względu na wielkość gospodarstwa domowego niezwłocznie po starcie programu, planowanym na druga połowę 2024 roku, Polacy tłumnie ruszą do banków — podsumowuje specjalistka.