Chcesz zaciągnąć kredyt hipoteczny na 100% wartości nieruchomości i aż przez 10 lat cieszyć się obniżonym, atrakcyjnym oprocentowaniem? W artykule wyjaśnimy, jak to zrobić.

Jeszcze jakiś czas temu niezbędnym warunkiem zaciągnięcia kredytu hipotecznego była konieczność posiadania wkładu własnego w wysokości 20 lub 10 proc. wartości nieruchomości. Dla wielu potencjalnych kredytobiorców posiadających wymaganą przez instytucję finansową zdolność kredytową było to barierą nie do przejścia.

W przypadku nieruchomości o wartości 500 tys. zł minimalna wymagana wartość wpłaty własnej wynosiła 50 tys. zł. Dla statystycznego gospodarstwa domowego zgromadzenie takiej kwoty może trwać latami – wyjaśnia Karolina Kwiecińska z FIN-HUB.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób, które chcą wziąć kredyt hipoteczny, mają zdolność kredytową, jednak nie dysponują wymaganym przez kredytodawcę wkładem własnym, rząd stworzył program Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy. Stanowi on kontynuację (na nieco zmienionych warunkach) powstałego w 2022 roku programu Mieszkanie bez Wkładu Własnego. Kolejnym udogodnieniem dla kredytobiorców jest program Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy 2%. Pozwala on znacząco obniżyć wartość oprocentowania, a co za tym idzie – także miesięcznej raty.

Kredyt hipoteczny na atrakcyjnych warunkach – kto może po niego sięgnąć?

Z programu Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy mogą skorzystać osoby prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe oraz pary. W przypadku osób bezdzietnych i posiadających jedno dziecko warunkiem uczestnictwa jest brak własności innej nieruchomości w momencie zawierania umowy z bankiem. Jeśli o kredyt wnioskuje para, dotyczy on obojga kredytobiorców. Osoby posiadające co najmniej 2 dzieci, mogą otrzymać kredyt rodzinny, nawet jeśli posiadają nieruchomość na własność.

Brakujący wkład własny obejmuje gwarancją Bank Gospodarstwa Krajowego. Łączna wysokość objętej gwarancją części kredytu oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może przekraczać 200 tys. zł i jednocześnie 20 proc. całkowitej kwoty wydatków, na których pokrycie udzielany jest kredyt, oraz 30 proc. tej kwoty dla zobowiązań o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej. Maksymalna kwota gwarancji nie może przekroczyć 100 tys. zł, a jej udzielenie wiąże się z koniecznością uiszczenia prowizji w wysokości 1% gwarantowanej przez BGK kwoty – wyjaśnia ekspert FIN-HUB.

Pieniądze z kredytu można przeznaczyć na zakup mieszkania z rynku pierwotnego lub wtórnego, zakup działki budowlanej i budowę domu mieszkalnego, wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej czy kooperatywę mieszkaniową. Przedmiotem umowy kredytowej nie może być jednak każda nieruchomość mieszkalna. Rząd wprowadził bowiem limity cen za metr kwadratowy, odmienne dla poszczególnych miast, województw oraz rynku pierwotnego i wtórnego.

Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy 2% umożliwia uzyskanie rządowej dopłaty do rat aż przez 10 lat spłaty hipoteki. Maksymalna kwota kredytu hipotecznego 2% dla samodzielnego kredytobiorcy wynosi 500 tys. zł., a w przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka – 600 tys. zł. Z kredytu z rządową dopłatą mogą skorzystać osoby do 45 roku życia, które nie posiadają i nie posiadały nigdy własnego mieszkania (domu oraz spółdzielczego prawa do mieszkania lub domu).

Połączenie kredytu 2% z kredytem rodzinnym – jak to zrobić?

Choć możliwość zaciągnięcia kredytu bez wkładu własnego to duże ułatwienie dla kredytobiorców, nie wszyscy wiedzą, że taki kredyt hipoteczny można uczynić jeszcze atrakcyjniejszym. W jaki sposób? Dzięki połączeniu programu Bezpieczny Kredyt Mieszkaniowy 2% z programem Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, który pozwala znacząco obniżyć oprocentowanie, a co za tym idzie – zmniejszyć wysokość miesięcznej raty – nawet o 50% przez pierwsze 10 lat spłaty – tłumaczy Karolina Kwiecińska, ekspert kredytowy FIN-HUB. Dzięki połączeniu obu programów kredytobiorca może więc zaciągnąć kredyt hipoteczny na 100% wartości nieruchomości, znacząco zmniejszyć wysokość miesięcznej raty i otrzymać finansowanie na wyjątkowo korzystnych warunkach. Jest to wyjątkowo atrakcyjna propozycja zwłaszcza dziś, kiedy stopy procentowe wciąż pozostają na bardzo wysokich poziomach – dodaje specjalistka.

Kredytów na preferencyjnych warunkach udzielają banki, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Obecnie są to m.in.: Alior Bank, Bank Pekao czy PKO Bank Polski.

Chcesz połączyć Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy z Bezpiecznym Kredytem 2%? Skontaktuj się z nami. Pomożemy znaleźć bank, który udzieli finansowania na najkorzystniejszych warunkach i kompleksowo wesprzemy Cię na każdym etapie procedury wnioskowania, aż do momentu złożenia wniosku i wypłaty środków.