Obliczenie odsetek od kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu oraz miesięcznej raty finansowania powinno być niezbędnym etapem przygotowań, które poprzedzą złożenie wniosku kredytowego. W artykule wyjaśnimy, jak to zrobić — szybko, wygodnie i precyzyjnie.

Wysokość odsetek kredytu hipotecznego, całkowity koszt finansowania oraz wysokość miesięcznej raty to kluczowe parametry, które warto wziąć pod uwagę, wybierając kredyt hipoteczny.

Większość przyszłych kredytobiorców chce, by kredyt hipoteczny był przede wszystkim jak najtańszy — zarówno w kontekście całkowitego kosztu finansowania, jak i miesięcznej raty. Niezbędnym elementem przygotowań do pozyskania finansowania powinno być więc wykonanie odpowiednich kalkulacji i porównanie ofert poszczególnych kredytodawców — wyjaśnia Karolina Kwiecińska, ekspert kredytowy z FIN-HUB.

Kredyt hipoteczny — co warto wyliczyć przed złożeniem wniosku?

Przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny, warto precyzyjnie wyliczyć:

  • ile wyniesie kwota odsetek od kredytu;
  • ile wyniesie kwota miesięcznej raty;
  • ile wyniesie całkowity koszt kredytu.

Wykonanie obliczeń i porównanie ofert poszczególnych banków pozwoli nie tylko znaleźć ten, który udzieli kredytu na najlepszych warunkach finansowych. Umożliwi także sprawdzenie, czy potencjalny kredytobiorca, przy swoich zarobkach i regularnych wydatkach, podoła terminowej spłacie zobowiązania — dodaje Karolina Kwiecińska, ekspert kredytowy z FIN-HUB.

Odsetki od kredytu hipotecznego — czym są i jak wyliczyć ich kwotę?

Odsetki od kredytu hipotecznego są kosztem, jaki kredytobiorca musi pokryć w związku z zaciągnięciem finansowania. Na ich wysokość wpływają przede wszystkim: kwota kredytu, okres spłaty, oprocentowanie kredytu hipotecznego (w tym marża banku i stawka referencyjna) i wariant spłaty rat (raty równe lub raty malejące). Podstawą naliczania odsetek jest pozostała do spłaty kwota kapitału. Ich wartość banki podają w stosunku rocznym, a spłata odbywa się co miesiąc — wraz z określoną częścią kapitału (rata kapitałowo-odsetkowa).

Aby wyliczyć odsetki kredytu w skali miesiąca, możesz posłużyć się poniższym wzorem:

Kwota odsetek = kwota pożyczonego kapitału x wartość oprocentowania w skali roku x liczba dni w miesiącu/365 dni

Rata kredytu hipotecznego — jak ją obliczyć?

Wyliczając miesięczną ratę kredytu hipotecznego, dowiesz się, ile pieniędzy co miesiąc będziesz musiał przelewać na konto banku. Taka kalkulacja pozwoli Ci więc ocenić, czy przy konkretnych wpływach i wydatkach spłata raty finansowania nie będzie zbyt dużym obciążeniem dla domowego budżetu.

Na sposób kalkulacji raty wpływa rodzaj rat.

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego ze stałą ratą?

W przypadku kredytu ze stałą ratą, przez cały okres spłaty kwota miesięcznej raty pozostaje na tym samym poziomie (w przypadku finansowania z oprocentowaniem zmiennym jej wartość może się zmieniać w zależności od wartości stóp procentowych). W początkowym okresie spłaty lwią część raty stanowią odsetki.

Oto wzór na obliczenie miesięcznej raty kredytu ze stałą ratą:

R=A*(1+(b/m)^n)*(1+(b/m)-1)/[(1+(b/m)^n)-1]

R – kwota raty równej

A – kwota udzielonego kredytu

b – wysokość oprocentowania kredytu w skali roku

m – liczba miesięcy w roku

n – liczba rat

^ – symbol potęgowania

Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego z ratą malejącą?

W przypadku rat malejących, w początkowym okresie spłaty rata jest najwyższa. Wraz z upływem czasu maleje. „Na ostatniej prostej”, czyli w ostatnich miesiącach, staje się najniższa. Cechą charakterystyczną tego wariantu jest stała przez cały okres kredytowania część kapitałowa i zmienna część odsetkowa.

Aby wyliczyć kwotę miesięcznej raty kredytu hipotecznego z ratą malejącą:

  • oblicz część kapitałową każdej raty, dzieląc kwotę kredytu przez liczbę miesięcy spłaty. Dla kredytu w kwocie 300 000 zł spłacanego przez 30 lat (360 miesięcy) będzie to 833,33 zł (300 000 zł/360);
  • oblicz wysokość odsetek w pierwszym miesiącu, mnożąc kwotę kredytu i oprocentowanie w skali roku, a następnie dzieląc wynik przez liczbę miesięcy w roku ((300 000 x 0,08)/12);
  • suma kapitałowej i odsetkowej części raty będzie kwotą, jaką co miesiąc będziesz zobowiązany przelewać na konto banku, tytułem spłaty kredytu.

Całkowity koszt kredytu hipotecznego — czym jest i jak go obliczyć?

Całkowity koszt kredytu to suma wszystkich opłat, jakie będziesz musiał ponieść, zaciągając kredyt hipoteczny (i każdy inny rodzaj kredytu). Składają się na niego:

  • oprocentowanie nominalne;
  • prowizja za udzielenie finansowania;
  • ubezpieczenie (np. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego);
  • ewentualne opłaty dodatkowe: opłata przygotowawcza czy opłaty za skorzystanie z innych produktów banku.

Całkowity koszt kredytu w ujęciu rocznym odzwierciedla rzeczywisty koszt, jaki będziesz musiał pokryć, pożyczając pieniądze. Odzwierciedla go wskaźnik RRSO — rzeczywista roczna stopa oprocentowania.

Aby wyliczyć całkowity koszt kredytu hipotecznego z ratą stałą, pomnóż kwotę miesięcznej raty przez liczbę rat, a następnie odejmij od wyniku kalkulacji kwotę, która w ramach kredytu wpłynęła na Twoje konto.

W przypadku kredytu z ratą malejącą, konieczne będzie dodanie do siebie wszystkich rat kredytu (ze względu na to, że ich kwoty nie są równe, nie można pomnożyć kwoty raty przez liczbę rat), a następnie odjęcie od wyniku kalkulacji kwoty, która w ramach kredytu wpłynęła na konto.

Jak obliczyć wszystkie koszty kredytu hipotecznego szybko i precyzyjnie?

Jeśli zależy Ci na tym, aby szybko i precyzyjnie wyliczyć wszystkie kluczowe koszty towarzyszące zaciągnięciu kredytu hipotecznego, poproś o wsparcie doświadczonego eksperta kredytowego.

Korzystając z bankowych kalkulatorów, ekspert nie tylko precyzyjnie wyliczy kluczowe koszty finansowania w konkretnym banku, ale także porówna wysokość opłat w poszczególnych instytucjach finansowych. Dzięki jego pomocy dowiesz się więc, ile zapłacisz za dodatkowe środki w każdym z banku i w którym z nich rata finansowania (i inne koszty) okażą się najniższe. Bez konieczności samodzielnego i często żmudnego wykonywania kalkulacji i porównywania danych. Dzięki pomocy eksperta unikniesz błędów, które mogą przełożyć się nie tylko na wyższy koszt hipoteki, ale także na zmniejszenie szans na pozytywną decyzję banku — podsumowuje Karolina Kwiecińska, ekspert kredytowy z FIN-HUB.