Warunkiem otrzymania kredytu hipotecznego na standardowych warunkach jest konieczność wniesienia wkładu własnego. Wbrew obiegowej opinii może nim być jednak nie tylko gotówka. Co może być wkładem własnym do kredytu i czy wszystkie banki zaakceptują alternatywne zabezpieczenie? Podpowiadamy.

Zgodnie z zapisami Rekomendacji S jednym z warunków otrzymania kredytu hipotecznego jest wniesienie przez kredytobiorcę wkładu własnego. W zależności od banku jego wartość może wynosić 20% lub 10% wartości nieruchomości.

Jeśli kredytobiorca zgromadził tylko 10% wkładu własnego, będzie musiał wykupić ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, które dodatkowo zabezpieczy interesy kredytodawcy – wyjaśnia Karolina Kwiecińska, ekspert kredytowy z FIN-HUB.

Wbrew obiegowej opinii wkładem własnym do kredytu hipotecznego nie musi być wyłącznie gotówka.

Co oprócz gotówki może być wkładem własnym do kredytu hipotecznego?

Oprócz posiadanej przez przyszłego pożyczkobiorcę gotówki wkładem własnym do kredytu hipotecznego mogą być także:

  • Inna nieruchomość. Wkładem własnym do kredytu hipotecznego może być także inna nieruchomość – gruntowa (np. działka, na której planujesz zbudować finansowany kredytem dom) lub mieszkalna (np. inne mieszkanie). Nieruchomość, która ma stanowić wkład własny, nie może być przedmiotem innego zabezpieczenia hipotecznego, a działka – nie może stanowić przedmiotu służebności.

Jeśli planujesz zabezpieczyć wkład własny inną nieruchomością mieszkalną, musisz jednak wiedzieć, że większość kredytodawców zaakceptuje ją jedynie w sytuacji, jeśli zadeklarujesz, że spieniężysz mieszkanie, a uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczysz na spłatę finansowania – wskazuje Karolina Kwiecińska z FIN-HUB. Jeśli chcesz sprzedać swoje mieszkanie, a w niedalekiej przyszłości kupisz większe czy odmiennie zlokalizowane – taka forma wkładu własnego może okazać się strzałem w 10. – dodaje specjalistka FIN-HUB.

  • Otrzymane od bliskich pieniądze, np. w formie darowizny. Jeśli Twoi bliscy chcą wesprzeć Cię w procesie kupna nieruchomości, mogą przekazać Ci pieniądze na wkład własny. Najlepiej, jeśli zrobią to w formie darowizny. Dlaczego? Darowizny dokonywane w obrębie zerowej grupy podatkowej (należą do niej rodzice, dzieci, małżonkowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo, ojczym i macocha), nie podlegają bowiem opodatkowaniu podatkiem od spadów i darowizn. Warunkiem uniknięcia opodatkowania jest jednak udokumentowanie darowizny (najlepiej potwierdzeniem przelewu) i zgłoszenie jej do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2.
  • Pieniądze zgromadzone na PPK. Pracownicze Plany Kapitałowe to system długoterminowego oszczędzania z myślą o emeryturze. Oszczędzający może jednak wypłacić pieniądze przed ukończeniem 60 r.ż., bez konsekwencji podatkowych, jeśli przeznaczy je na wkład własny do kredytu hipotecznego. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 45 roku życia Co ważne – wypłata pieniędzy na wkład własny z PPK jest traktowana jako rodzaj pożyczki. Całą wypłaconą kwotę trzeba będzie więc zwrócić: pomiędzy 5. a 15. rokiem od daty wypłaty.
  • Pieniądze z IKE lub IKZE. Jeśli gromadzisz środki na rachunkach IKE lub IKZE, możesz przeznaczyć je na wymagany przez kredytodawcę wkład własny.
  • Środki z książeczki mieszkaniowej. W zakupie własnego M mogą pomóc Ci także środki zgromadzone na popularnej zwłaszcza w czasach PRL-u książeczce mieszkaniowej. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnej oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 763) posiadacze książeczek mieszkaniowych założonych do 23 października 1990 roku mogą skorzystać z tzw. premii gwarancyjnej. W tym celu niezbędne jest jednak spełnienie kilku wymogów, m.in. terminowe złożenie wniosku o likwidację książeczki.
  • Pożyczka z zakładu pracy. Skutecznym sposobem na pozyskanie pieniędzy na wkład własny może być także pożyczka z zakładu pracy pochodzące ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (o ile pracodawca go prowadzi) lub z Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej. Szczegóły dotyczące kryteriów przyznawania pożyczek oraz warunków spłaty znajdują się w stworzonych na potrzeby obu źródeł regulaminach.

Ze względu na fakt, że informacja o pożyczkach znajduje się na zaświadczeniu o zarobkach, obniży ona zdolność kredytową, a co za tym idzie – zmniejsza szanse na kredyt hipoteczny – wyjaśnia specjalistka FIN-HUB.

  • Zadatek wpłacony właścicielowi lub deweloperowi. Jeśli zawarłeś umowę przedwstępną kupna nieruchomości i wpłaciłeś zadatek, bank potraktuje go jako wkład własny.
  • Wydatki poniesione na uzbrojenie działki czy wykonanie fundamentów. Jeśli pieniędzmi z kredytu chcesz sfinansować budowę domu, wkład własny mogą stanowić wydatki, które poniosłeś na uzbrojenie działki czy wykonanie fundamentów domu. 

Bardzo ważne jest jednak, abyś mógł udokumentować koszty, które poniosłeś. Jeśli zdecydujesz się na taką formę wkładu własnego, zbieraj faktury, paragony i umowy z wykonawcami prac – wskazuje Karolina Kwiecińska z FIN-HUB.

Jeśli chcesz wnieść wkład własny z innej niż gotówkowa formie, pamiętaj, że nie każdy bank ją zaakceptuje. W takich przypadkach skorzystanie ze wsparcia doświadczonego eksperta kredytowego powinno być nie wyborem, lecz standardem. Wszelkie niestandardowe okoliczności wymagają bowiem dużego wyczucia i dużej znajomości procedur stosowanych w poszczególnych bankach. Statystyczny wnioskujący zwyczajnie nie ma na ich temat wiedzy, a podjęcie przypadkowej decyzji może skutecznie pozbawić go szans na otrzymanie finansowania – podsumowuje ekspertka.