Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej zdecydował — już niebawem wskaźnik WIBOR zastąpi WIRON. Jakie konsekwencje przyniesie taka zmiana dla osób spłacających kredyty hipoteczne?

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to zmienna wartość procentowa, z jaką banki komercyjne udzielają sobie wzajemnie pożyczek. Jest on kluczowym czynnikiem, (zaraz obok marży banku), który wpływa na wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek z oprocentowaniem zmiennym. Im wyższy WIBOR, tym wyższe raty. Wartość WIBOR-u oblicza się, wyciągając średnią arytmetyczną ze stóp procentowych (po odrzuceniu skrajnych wartości) wskazanych przez największe banki w Polsce. Już niebawem wskaźnik WIBOR zostanie zastąpiony innym — WIRON-em. Dlaczego?

Dlaczego WIBOR zniknie?

Rychły kres WIBOR-u jest efektem krytyki, która spadła na niego po podwyżkach stóp procentowych. Zdaniem ekspertów wskaźnik okazał się zbyt niestabilny i podatny na zmiany.

Jak zadeklarował w kwietniu br. premier Mateusz Morawiecki: od 1 stycznia 2023 r. narzucimy obowiązek posługiwania się inną stawką niż WIBOR, która jest znacząco korzystniejsza dla kredytobiorców.

Powołany w związku z planowaną reformą Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej zdecydował, że następcą WIBOR-u, zostanie WIRON — Warsaw Interest Rate Overnight, oparty na danych reprezentujących transakcje overnight. Zdecydowanie bardziej płynny niż WIBOR i precyzyjnie odzwierciedlający bieżący koszt pieniądza już niebawem stanie się najważniejszym czynnikiem decydującym o oprocentowaniu kredytów i pożyczek z oprocentowaniem zmiennym.

WIRON zamiast WIBOR-u — konsekwencje dla kredytobiorców

Jak czytamy na portalu infor.pl „Dziś oprocentowanie rat kredytów reguluje się, w zależności od wybranego WIBOR-u, na okresy np. trzy lub sześciu miesięcy. Tymczasem WIRD (a obecnie już WIRON — przyp. red.) ma być wskaźnikiem jednodniowym. Kredytobiorca pozna zatem ostateczną wysokość raty w dniu spłaty. Czy taki sposób kalkulacji przełoży się na obniżenie kwoty miesięcznej raty? Tak, choć nieznacznie.

Poniższe zestawienie precyzyjnie obrazuje wysokość miesięcznej raty kredytu hipotecznego w kwocie 350 tys. zł zaciągniętego na okres 25 lat opartego na wskaźnikach WIBOR 3M, WIBOR 6M oraz WIRON.

Kiedy WIRON zastąpi WIBOR?

Instytucje finansowe będą mogły stosować WIRON już od grudnia 2022 roku. W 2023 będą systematycznie wdrażać go do umów kredytowych, równolegle oferując kredyty oparte o wskaźnik WIBOR. W 2024 roku banki ma nastąpić powolne wygaszanie instrumentów finansowych opartych na WIBOR-ze. W 2025 WIRON ma być natomiast powszechnie używany.