15 maja wejdą w życie zapisy znowelizowanej ustawy regulującej kwestie rządowych wakacji kredytowych 2024. Kto będzie mógł z nich skorzystać i na jakich zasadach? Podpowiadamy.

Choć osoby spłacające kredyty hipoteczne mogły korzystać z rządowych wakacji kredytowych już w 2022 i 2023 roku, na skutek znowelizowanego praw ich zasady w 2024 ulegną zmianie. Co w praktyce się zmieni?

Wakacje kredytowe 2024 na nowych zasadach

W 2022 i 2023 roku z rządowych wakacji kredytowych mogli skorzystać wszyscy kredytobiorcy, spłacający kredyty hipoteczne w złotówkach.

Aby wesprzeć osoby, które realnie potrzebują pomocy, rząd zdecydował, że w tym roku wsparcie będzie dostępne wyłącznie dla tych, które spełniają określone kryteria — wyjaśnia Karolina Kwiecińska z FIN-HUB. Jakie?

Wakacje kredytowe 2024 a kwota kredytu

Wakacje kredytowe 2024 będą dostępne dla osób, które zawarły umowę kredytu przed 1 lipca 2022 roku, kończą spłatę co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty i spłacają kredyty mieszkaniowe nie wyższe niż 1,2 mln zł. W tym roku rząd wprowadził także dodatkowe kryterium, uzależniając możliwość zawieszenia spłaty od wskaźnika RdD, obrazującego stosunek kwoty raty do kwoty dochodów.

Wydatki na spłatę a kwota dochodów

Z wakacji kredytowych skorzystają kredytobiorcy, których comiesięczne wydatki na spłatę kredytu przekraczają 30 proc. kwoty dochodów gospodarstwa domowego (w okresie trzech miesięcy przed złożeniem wniosku).

To kryterium nie obowiązuje jednak kredytobiorców, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci do 18 roku życia (do 25 r.ż: jeśli się uczą lub bez względu na wiek, jeśli są niepełnosprawne) — tłumaczy specjalistka FIN-HUB. Podobnie jak w przypadku programu Mieszkanie na start, na najkorzystniejsze warunki wakacji kredytowych mogą więc liczyć wielodzietne gospodarstwa domowe — dodaje specjalistka.

Ile rat kredytu hipotecznego będzie można zawiesić?

Osoby uprawnione do skorzystania z wakacji kredytowych będą mogły zawiesić 4 raty kredytu hipotecznego:

  • dwie w okresie od maja do 30 czerwca;
  • po jednej w każdym kolejnym kwartale 2024 roku.

W czasie trwania rządowych wakacji kredytowych kredytobiorcy nie płacą kapitałowo—odsetkowej części raty. Muszą jednak regulować opłaty za ewentualne ubezpieczenia, np. ubezpieczenie kredytu — wskazuje Karolina Kwiecińska z FIN-HUB.

Zawieszone raty nie zostaną anulowane, lecz wydłużą okres spłaty finansowania.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych 2024?

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, musisz wypełnić i dostarczyć do banku wniosek o wakacje kredytowe. W zależności od wymagań konkretnego kredytodawcy będziesz mógł złożyć dokument osobiście, wysłać go pocztą, przez system bankowości internetowej lub aplikację mobilną. Bank powinien potwierdzić przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od jego otrzymania.

Jeśli chcesz wnioskować o rządowe wakacje kredytowe 2024, to świetny moment, aby sprawdzić, w jaki sposób możesz złożyć wniosek w swoim banku. Im szybciej dostarczysz kredytodawcy dokument, tym szybciej potwierdzi on jego przyjęcie i zawiesi spłatę finansowania.

Czy bank ma prawo odmówić wakacji kredytowych?

Rządowe wakacje kredytowe są dostępne dla wszystkich osób, które spełniają wskazane ustawą kryteria. Jeśli tak właśnie jest, bank nie może odmówić przerwy w spłacie — podsumowuje specjalistka FIN-HUB.