Znaczne podwyżki stóp procentowych spowodowały wzrost wysokości rat kredytów hipotecznych. W niektórych przypadkach wzrost ten jest nawet 2-krotny. U wielu osób obecna kwota przerasta ich możliwości, zaburza płynność finansową i powoduje problemy ze spłatą rat. Aby temu zapobiec można spróbować obniżyć wysokość raty. Jak to zrobić? Przeczytaj rady eksperta Fin-Hub.

Wydłużenie okresu kredytowania

Pierwszy sposób może mieć zastosowanie dla osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na krótki okres lub spłacają go już od kilku lat. W niektórych bankach istnieje możliwość wydłużenia okresu kredytowania aż do 35 lat. Co prawda, zwiększy się w ten sposób całkowity koszt odsetkowy, ale pozwala to znacząco obniżyć wysokość miesięcznej raty, a co za tym idzie – zachować płynność finansową. Gdy oprocentowanie kredytu spadnie, będzie można na nowo skrócić okres kredytowania czy to przez nadpłaty kapitału, czy też przez aneksowanie umowy kredytowej, jeżeli tylko zdolność kredytowa będzie na to pozwalała.

Nadpłata kredytu

W przypadku pojawienia się nadwyżki gotówkowej, można ją przeznaczyć na nadpłatę kredytu hipotecznego lub jeżeli są uruchamiane jego transze, można zrezygnować z uruchomienia kolejnej. W ten sposób nie zwiększy się nam wysokość miesięcznej raty, za to obniży się łączny koszt odsetkowy kredytu szacowany w umowie kredytowej.

Wakacje kredytowe

Opcja dostępna w każdym banku na indywidualnych warunkach. Można też skorzystać z programu „Wakacje kredytowe”, który został wprowadzony ustawą z dnia 09.06.2022 r., zgodnie z którą będzie można zawiesić spłatę rat kapitałowo-odsetkowych przez dwa miesiące w III i dwa miesiące w IV kwartale 2022 r, oraz przez kolejne 4 miesiące w 2023 r. Ponieważ ustawa zacznie obowiązywać dopiero od 01.08.2022 r., w 2022 r. będzie można zawiesić 4 z 5 rat. Zawieszeniu nie podlegają składki z tytułu ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia nieruchomości.

Refinansowanie kredytu

Kolejną możliwość daje przeniesienie kredytu z jednego banku do innego. Korzyści, które mogą z tego wyniknąć, to np. wydłużenie okresu kredytowania czy w przypadku kredytu zaciągniętego z 10-procentowym wkładem własnym –  zwiększenie wkładu własnego i obniżenie w ten sposób marży kredytu. Wkład własny może ulec zwiększeniu np. w wyniku wzrostu rynkowej wartości nieruchomości czy nadpłaty części kapitału kredytu, w wyniku jego wielomiesięcznej spłaty.

Oprocentowanie stałe

Sposobem na obniżenie rat jest również ustalenie oprocentowania na stałym poziomie na 5, 7 czy 10 lat w wyniku podpisania aneksu do umowy. Trudno określić, czy oprocentowanie kredytów na obecnym wysokim poziomie będzie się utrzymywało przez długi okres, zatem zawsze jest możliwość zrefinansowania kredytu i przejścia na oprocentowanie zmienne, aby obniżyć wysokość miesięcznej raty.

Wpis przygotowany przez Monikę Czekaj