Podobno na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.

Nikt z nas nie jest nieśmiertelny. Wszyscy kiedyś zakończymy swoją przygodę na tym świecie i niestety nie wiemy kiedy to nastąpi. Liczymy na to, że dożyjemy podeszłego wieku, ale takiej gwarancji nikt z nas nie ma.

Wiemy o tym, ale nie chcemy o tym myśleć ani rozmawiać, w końcu myśl o własnej śmierci lub kogoś bliskiego jest przytłaczająca, a nawet przerażająca.

To prawda, temat nie należy do przyjemnych, jednak jest on godny uwagi i pewnych przemyśleń.
Na pewno słyszałeś o ubezpieczeniu na życie, ale czy zagłębiłeś się na tyle by zrozumieć co to właściwie jest i przed czym Cię chroni?

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie jak każde inne ubezpieczenie ma na celu uniknięcie straty, jest to tak zwany transfer ryzyka. W wypadku ubezpieczenia na życie nie tyle ubezpieczamy siebie, co swoich bliskich na wypadek naszej śmierci.

Podmiotem tego ubezpieczenia jest nasze życie. Po śmierci osoby ubezpieczonej zakład ubezpieczeń ma obowiązek wypłaty świadczenia na rzecz uposażonych.

Kim jest uposażony? Uposażonym jest osoba, którą wskazaliśmy na umowie ubezpieczeniowej. Może być to nasz małżonek, albo każda inna niekoniecznie spokrewniona z nami osoba. Uposażyć można również osobę poniżej 18 roku życia, jednak do uzyskania przez nią pełnoletności środkami dysponują rodzice lub opiekunowie małoletniego. Firmy ubezpieczeniowe pozwalają w trakcie trwania umowy zmieniać uposażonych oraz zakres ich uposażenia.

Wypłata polisy należy się twojej rodzinie już od pierwszego dnia, niezależnie od tego ile składek zapłaciłeś. Ponadto ubezpieczenie to nie jest opodatkowane, a rodzina nie musi czekać z wypłatą na zamknięcie postępowania spadkowego.

Jakie ubezpieczenie wybrać i ile to kosztuje?

Jeżeli zdecydujemy się na ubezpieczenie, warto wcześniej pomyśleć na czym nam najbardziej zależy. Jedną z najważniejszych informacji dla ubezpieczyciela jest kwota na jaką chcemy być ubezpieczeni. U ubezpieczyciela mamy możliwość zapoznać się z różnymi wariantami i dopytać o wszystkie szczegóły. Ubezpieczyciel ma obowiązek zapoznać się z naszymi potrzebami i przygotować ofertę na jej podstawie, dopasowaną do naszych możliwości finansowych.

Polisę można kupić nawet za kwotę mniejszą niż 50 złotych miesięcznie.

Ciekawostka: W przypadku ubezpieczeń na życie posiadając więcej niż jedną polisę, po naszej śmierci świadczenie zostanie wypłacone z każdej z nich. Więc gdy w momencie śmierci mamy dwie polisy ubezpieczeniowe na życie nasza rodzina otrzyma dwa świadczenia z tego tytułu.

W którym momencie życia się ubezpieczyć?

Może to zabrzmieć absurdalnie, ale najlepszym momentem, żeby się ubezpieczyć to okres kiedy jesteśmy młodzi i zdrowi. Dlaczego? Ponieważ właśnie wtedy składka naszego ubezpieczenia będzie najniższa i najbardziej korzystna. Wiek oraz choroby podwyższają poziom ryzyka, który sprawia, że składka się zwiększa. Dlatego najlepiej ubezpieczyć się jak najwcześniej zwłaszcza, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć niespodziewanych zachorowań, które mogą wykluczyć nas z możliwości ubezpieczenia.

Ubezpieczenia na życie w Polsce

W ostatnim roku ilość wykupionych polis na życie w Polsce wzrosła o około pół miliona. Skutkiem przyrostu była pandemia, która w dużym stopniu podniosła świadomość Polaków. Jednak mimo to polisę nadal posiada tylko co 10 Polak i tylko połowa z nich wykupiła ją w celu ochrony rodziny.

Ubezpieczenie na życie chroni naszych bliskich przed wieloma różnymi sytuacjami związanymi z finansami. Polisa może uchronić ich przed kredytem, którego nie są w stanie spłacić, niewystarczającymi dochodami, brakiem środków do życia, a także zabezpiecza przyszłość naszego potomstwa. Świadomość Polaków nadal jest na niskim poziomie, jednak ta świadomość ciągle wzrasta. Nie bójmy się dopytywać ubezpieczyciela lub agenta o wszystko co nie jest dla nas jasne i zacznijmy działać w tym kierunku. W końcu kto pyta nie błądzi.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości związane z tematyką ubezpieczeń na życie lub jesteś zainteresowany polisą i chciałbyś o tym porozmawiać serdecznie zapraszamy do kontaktu.