Aktualnie niepewna sytuacja na rynku spowodowała ustabilizowanie się cen nieruchomości. Niepewność wywołana jest głównie trwającą od ponad 2 miesięcy wojną w Ukrainie oraz systematycznym wzrostem stóp procentowych i gwałtownie rosnącą inflacją.

Coraz więcej kredytobiorców decyduje się zmienić oprocentowanie zmienne na stałe, aneksując aktualną umowę kredytową lub przenosząc kredyt z jednego banku do drugiego. To drugie rozwiązanie jest mniej korzystne, ze względu na ponowne oczekiwanie na wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, a co za tym idzie – podwyższenie marży. Oprocentowanie stałe pozwala zachować niezmienną wysokość raty przez najbliższe 5 lat, co wiąże się z pewną stabilizacją domowego budżetu.

Standardowe oprocentowanie wyliczane jest na podstawie marży, która jest stała przez cały okres kredytowania oraz zmiennego współczynnika WIBOR, który może ulegać zmianom co 3 lub 6 miesięcy w zależności od banku.

Poniżej przedstawiamy zestawienie kredytów hipotecznych z oprocentowaniem stałym i zmiennym dla 10% wkładu własnego, 30-letniego okresu kredytowania i w cenie nabycia 500.000 zł:

Tabela - Opracowanie własne na podstawie danych ofert bankowych.
Opracowanie własne na podstawie danych ofert bankowych.

Zestawienie kredytów hipotecznych z oprocentowaniem stałym i zmiennym dla 20% wkładu własnego, 30-letniego okresu kredytowania i w cenie nabycia 500.000 zł:

Tabela - Opracowanie własne na podstawie danych ofert bankowych.
Opracowanie własne na podstawie danych ofert bankowych.

Z atrakcyjnością danego kredytu hipotecznego wiąże się także możliwość skorzystania z dodatkowych produktów. Niektóre z nich są obowiązkowe, a korzystanie z innych powoduje obniżenie marży. Są nimi np. konto, karta kredytowa, polisa ubezpieczeniowa na życie, polisa ubezpieczeniowa na nieruchomość, deklaracja wpływów w określonej wysokości na konto.

Wpis przygotowany przez Monikę Czekaj