Oprocentowanie kredytu hipotecznego to jeden z najistotniejszych parametrów tego zobowiązania, ma bowiem bezpośredni wpływ na całkowity koszt zadłużenia. Jest ono ustalane indywidualnie przez każdą placówkę bankową. Sprawdź, od czego zależeć może jego wysokość.

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, należy rozważyć kilka ważnych aspektów – oprocentowanie kredytu jest jednym z nich, o ile nie najważniejszym. Czynnik ten ma decydujący wpływ na ostateczny koszt, który poniesiesz w przypadku zawarcia pożyczki.

Czym jest oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie kredytu to wskaźnik (wyrażony procentowo) obrazujący koszt odsetek kredytu w skali rocznej. Na jego podstawie naliczane są opłaty od Twojego zobowiązania – wpływa zatem bezpośrednio na wysokość comiesięcznych rat.

Z czego składa się oprocentowanie kredytu i jak jest wyliczane?

Wysokość oprocentowania kredytu zależy od dwóch czynników, jakimi jest stawka bazowa oraz marża banku.

Stawka bazowa (zwana również stawką referencyjną) określa oprocentowanie kredytów udzielanych sobie wzajemnie przez banki. Najczęściej stawką tą jest 3- bądź 6-miesięczny WIBOR, których wysokość zależy od stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej, a właściwie NBP.

Marżą banku jest bezpośredni zysk banku z udzielenia kredytu. Ustalana jest ona przez każdy bank i zależy od polityki danej placówki oraz indywidualnej sytuacji klienta.

Łączny koszt tych dwóch czynników, czyli  współczynnika WIBOR oraz marży banku, to całkowite oprocentowanie kredytu.

Rodzaje oprocentowania kredytów

W Polsce oprocentowanie kredytu może przyjąć jedną z dwóch form: stałą lub zmienną. Stałe oprocentowanie sprawia, że w większości banków przez 5 lat (a w niektórych przez 7 lub 10 lat) stopa procentowa nie ulegnie zmianie. Inaczej przedstawia się to w przypadku oprocentowania zmiennego — nie ma wtedy bowiem gwarancji na to, że stopa procentowa nie wzrośnie.

Od czego zależy oprocentowanie?

Wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego zależy w dużym stopniu od indywidualnej polityki banku – istnieje jednak maksymalne oprocentowanie kredytu, ustalone obowiązującym prawem, które nie może być przekroczone. Wynosi ono dwukrotność odsetek ustawowych.

W sytuacji przekroczenia maksymalnych progów przez bank mamy do czynienia z obejściem bezwzględnie obowiązującego przepisu, co powoduje bezskuteczność dochodzenia odsetek ponad maksymalne oprocentowanie wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów.

Na wartość oprocentowania wpływ mają m.in.:

  • Kwota kredytu. Wysokość zaciągniętej pożyczki nie jest bez znaczenia. To podstawowy aspekt, który biorą pod uwagę banki – im wyższa kwota kredytu, tym warunki cenowe są atrakcyjniejsze.
  • Wkład własny. Wysokość wkładu własnego również wpływa na oprocentowanie kredytu – im jest on wyższy, tym niższa marża banku i łączne oprocentowanie. Wkład wyliczany jest na podstawie wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
  • Źródło dochodów. W wielu bankach oferty kredytowe są tworzone z myślą o konkretnych grupach zawodowych. Przykładowo, dla osób wykonujących zawód zaufania publicznego (lub pracowników administracji publicznej) instytucje finansowe mogą tworzyć specjalne oferty z niższą marżą. W nieco innej sytuacji znajdują się przedsiębiorcy, którzy bywają rozpatrywani przez placówki bankowe jako klienci o podwyższonym ryzyku i tym samym nakładają wyższą marżę lub obniżają zdolność kredytową.
  • Przeznaczenie kredytu. Kredyty hipoteczne o ściśle określonym celu (takim jak kupno mieszkania czy domu) należą do najniżej oprocentowanych pożyczek. Jeśli suma uzyskana w wyniku zaciągnięcia pożyczki ma być wykorzystana w części na inny, dowolny cel, marża banku ulegnie podniesieniu.
  • Cross–selling. Klienci korzystający z dodatkowych produktów zwykle mogą cieszyć się najkorzystniejszymi warunkami cenowymi kredytów hipotecznych. Do tego typu ofert zalicza się m.in. konta osobiste, karty kredytowe czy ubezpieczenie. Zawsze jednak warto sprawdzić czy korzystanie z nich skutkuje obniżeniem oprocentowania.

Jest wiele czynników, które mają wpływ na wysokość oprocentowania kredytu. Warto skorzystać z porady doświadczonego eksperta, który uwzględni Twoją indywidualną sytuację i dopasuje ofertę kredytową do Twoich potrzeb – skorzystaj z naszej bezpłatnej wyszukiwarki, by znaleźć specjalistę w pobliżu.