Dla wielu Polaków, którzy chcą skredytować własne M konieczność zgromadzenia wkładu własnego to ogromne wyzwanie. Dzięki rządowemu programowi Rodzinny kredyt mieszkaniowy mogą oni sięgnąć po finansowanie bez wpłaty własnej. Czy program wciąż jest dostępny?

Warunkiem wzięcia kredytu hipotecznego na standardowych warunkach jest konieczność wniesienia wkładu własnego w wysokości 20 lub 10 proc. (przy wykupieniu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego) wartości nieruchomości.

Jeśli wartość nieruchomości wynosi 500 tys. zł, przyszły kredytobiorca musi dysponować wkładem własnym o wartości co najmniej 50 tys. zł. Dla wielu osób zgromadzenie takiej kwoty jest przeszkodą nie do przeskoczenia — tłumaczy Daria Kmita z FIN-HUB.

Aby wesprzeć kredytobiorców, którzy nie są w stanie zgromadzić środków, niezbędnych do uiszczenia wpłaty własnej, w marcu 2023 roku rząd powołał do życia program Rodzinny kredyt mieszkaniowy. Stanowi on kontynuację (na nieco zmienionych zasadach) funkcjonującego od maja 2022 roku programu Mieszkanie bez wkładu własnego.

Mieszkanie bez wkładu własnego: czym jest Rodzinny kredyt mieszkaniowy?

Program Rodzinny kredyt mieszkaniowy jest kierowany do osób, które są w stanie spłacać kredyt hipoteczny, jednak nie mogą zgromadzić wymaganego do jego wzięcia wkładu własnego. Zastępstwem wkładu jest udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancja. Objęta gwarancją BGK część hipoteki może stanowić nie mniej niż 10 proc. i nie więcej niż 20 proc. wartości nieruchomości, maksymalnie 100 tys. zł. Warunkiem otrzymania gwarancji jest wpłata bezzwrotnej prowizji w wysokości 1 proc. kwoty gwarancji.

Pieniądze z kredytu z gwarancją można przeznaczyć nie tylko na zakup mieszkania, ale również domu jednorodzinnego (także z wykończeniem), budowę domu jednorodzinnego, także z wykończeniem i zakupem działki budowlanej — dodaje Daria Kmita z FIN-HUB.

Kto może wziąć kredyt bez wkładu własnego?

Zgodnie z aktualnymi warunkami Rodzinnego kredytu mieszkaniowego, hipotekę bez wkładu własnego mogą dostać single, małżeństwa oraz osoby pozostające w związkach partnerskich posiadających minimum jedno dziecko.

Wnioskujący musi dysponować wymaganą przez kredytodawcę zdolnością kredytową. Aby dostać Rodzinny kredyt mieszkaniowy, nie może (w momencie składania wniosku) być właścicielem mieszkania lub domu. Nie może także posiadać spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeśli o dodatkowe środki wnioskuje para, warunek ten dotyczy obu kredytobiorców.

Kredytobiorcy posiadający co najmniej dwoje dzieci będą mogli skorzystać z programu pomimo posiadania nieruchomości mieszkalnej — wskazuje Daria Kmita. Prawo definiuje jednak jej maksymalną powierzchnię. I tak: dwoje dzieci uprawnia do posiadania nieruchomości o powierzchni do 50 m2, troje — do 75 m2, czworo — do 90 m2. Jeśli w gospodarstwie domowym jest pięcioro lub więcej dzieci, limit powierzchni zostaje zniesiony — dodaje specjalistka.

Nie tylko brak wkładu własnego: spłata rodzinna

Jeśli w trakcie trwania umowy Rodzinnego kredytu mieszkaniowego, kredytobiorcy powitają na świecie drugie, trzecie lub kolejne dzieci, w ramach spłaty rodzinnej dostaną dofinansowanie spłaty kredytu hipotecznego w kwocie:

 • 20 000 zł po narodzinach drugiego dziecka,
 • 60 000 zł po narodzinach trzeciego i kolejnych dzieci.

Aby otrzymać dofinansowanie, kredytobiorca musi złożyć wniosek.

Co ważne — jeśli skorzystasz ze spłaty rodzinnej, w ciągu 5 lat od jej przyznania nie będziesz mógł:

 • sprzedać nieruchomości mieszkalnej, będącej przedmiotem kredytowania;
 • wynajmować nieruchomości mieszkalnej, będącej przedmiotem kredytowania;
 • zmieniać sposobu użytkowania nieruchomości.

Jeśli nie dopełnisz tych warunków, możesz stracić część lub całość dofinansowania. Wysokość zwrotu zależeć będzie od momentu, w którym złamałeś warunki i będzieproporcjonalny do okresu 60 miesięcy od otrzymania spłaty.

W jakich bankach znajdziesz kredyt bez wkładu własnego?

Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego jest dostępny w bankach, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Są to:

 1. Alior Bank S.A.,
 2. Bank Ochrony Środowiska S.A.,
 3. Bank Pekao S.A.,
 4. Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
 5. PKO Bank Polski S.A.,
 6. Santander Bank Polska S.A.

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego — czy wciąż możesz z niego skorzystać?

Zgodnie z zapowiedziami rządu Rodzinny kredyt mieszkaniowy miał funkcjonować do końca 2030 roku.

Wiele wskazuje jednak na to, że nowy program preferencyjnych kredytów Mieszkanie na start (więcej informacji o programie znajdziesz w artykule Nowe zasady programu Mieszkanie na start! Kto dostanie kredyt hipoteczny 0%?), który ma ruszyć w II połowie 2024 roku, zastąpi zarówno zakończony w styczniu br. program Bezpieczny kredyt 2 proc., jak i Rodzinny kredyt mieszkaniowy.

Czy to oznacza, że kredyty hipoteczne bez wkładu własnego przestaną być dostępne? Na szczęście nie.

Osoby, które chcą skorzystać z nowego programu Mieszkanie na start, jednak nie zgromadziły potrzebnego wkładu własnego, mogą odetchnąć z ulgą. Wiele wskazuje na to, że będą mogły — podobnie jak w przypadku Rodzinnego kredytu mieszkaniowego — skorzystać z gwarancji BGK w maksymalnej wysokości 100 tys. zł. Aktualny kształt programu poznamy jednak dopiero w momencie jego wejścia w życie — podsumowuje specjalistka FIN-HUB.