Wg danych GUS, we wrześniu 2022 r. inflacja osiągnęła rekordową wartość 17,2%. W porównaniu z sierpniem ceny wzrosły o 1,6 proc. Czym w czasie dynamicznego spadku wartości pieniądza warto spłacać długi szybciej? Podpowiadamy.

Inflacja to proces regularnego wzrostu cen w gospodarce, a co za tym idzie — także spadku siły nabywczej pieniądza. Jedną z najbardziej odczuwalnych konsekwencji inflacji jest spadek wartości niezabezpieczonych oszczędności. Aby zobrazować ten proces, posłużymy się konkretnym przykładem.

Wyobraź sobie, że w październiku 2021 roku włożyłeś do skarbonki 5000 zł. Jeśli dziś wyciągniesz z niej swoje oszczędności, wciąż będziesz trzymał w ręku taką samą kwotę. Jej wartość będzie jednak aż o kilkanaście procent niższa niż 12 miesięcy temu. Za zgromadzone pieniądze kupisz więc zdecydowanie mniej, niż kupiłbyś rok wcześniej.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na walkę galopującą inflacją jest podnoszenie stóp procentowych. Od października 2021 roku RPP podniosła stopy już 11 razy! Ubocznym efektem takiego stanu rzeczy jest wzrost oprocentowania kredytów, a co za tym idzie także rat. W przypadku kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym w porównaniu z wrześniem 2021 roku raty są dziś wyższe nawet o 80 – 90%!

Nic więc dziwnego, że wielu kredytobiorców zastanawia się, czy w czasie spadku wartości pieniądza warto spłacić kredyt szybciej. Co na ten temat sądzą eksperci?

Wpływ inflacji na kredyt hipoteczny

Jak inflacja wpływa na kredyt hipoteczny? W czasie galopującej inflacji realnie spada wartość pieniądza — nie tylko tego trzymanego w portfelu czy na nieoprocentowanym koncie bankowym, ale także tego w postaci kredytu hipotecznego. Z tego powodu wielu kredytobiorców dysponujących oszczędnościami rozważa nadpłatę lub całkowitą wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego. Czy taka decyzja ma sens?

Nadpłata kredytu w czasie wysokiej inflacji

Nadpłata kredytu hipotecznego polega na dokonywaniu dodatkowych, niewynikających z umowy kredytowej spłat. Nadpłacając kredyt, zwracasz bankowi nie tylko odsetki, ale także część kapitału. W ten sposób podstawa naliczania kolejnych odsetek, a co za tym idzie, także wartość samych odsetek maleją.

To, czy taka decyzja okaże się korzystna dla portfela, zależy jednak przede wszystkim od tego, na jakim etapie spłaty kredytu jesteś i ile pieniędzy — zarówno w części kapitałowej, jak i odsetkowej — musisz jeszcze zwrócić bankowi. W przypadku kredytów z ratą równą, w pierwszych latach kredytowania lwią część raty stanowią bowiem odsetki, które bank chce jak najszybciej odzyskać. Dopiero później szala proporcji przechyla się na rzecz kapitału.

Kredytobiorca, który nie jest pewien, w jaki sposób nadpłata przełoży się na wysokość raty, może poprosić bank o wykonanie odpowiedniej kalkulacji. Dzięki niej precyzyjnie oceni, czy taki ruch okaże się dla niego korzystny. Czasem zdecydowanie lepszym rozwiązaniem może okazać się bowiem zainwestowanie nadwyżki w instrumenty finansowe, które pozwolą wygenerować zyski — tłumaczy Karolina Kwiecińska, Ekspert Kredytowy Fin-Hub. Choć większość banków nie pobiera opłat za nadpłacanie kredytu hipotecznego, przed podjęciem decyzji warto przejrzeć zapisy umowy i upewnić się, że dodatkowe wpłaty nie spowodują naliczania dodatkowych kosztów, np. w postaci prowizji — dodaje.

Nadpłata kredytu hipotecznego — ile możesz zaoszczędzić?

Zastanawiasz się, ile w praktyce możesz zaoszczędzić, nadpłacając kredyt hipoteczny?

Informacji na ten temat dostarczą dane w poniższej tabeli:

Z wyliczeń eksperta kredytowego Fin-Hub, Karoliny Kwiecińskiej wynika, że przy kredycie, którego kwota do spłaty wynosi 350 tys. zł, kwota zaoszczędzonych odsetek oraz obniżenie wysokości raty przy nadpłacie kredytu przedstawiają się następująco:

Tabela: Zysk z nadpłaty kredytu w kwocie 350 tyś zł, przy marży 1,8%, przy pozostałym okresie kredytowania 20 i 25 lat.

Nadpłata kredytu hipotecznego może być skutecznym sposobem na obniżenie podstawy naliczania odsetek, a co za tym idzie — na znaczące zmniejszenie wysokości miesięcznej raty finansowania. Zasadność takiej decyzji powinna zależeć jednak od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy oraz parametrów samego kredytu hipotecznego.

Kiedy nie warto nadpłacać kredytu hipotecznego?

Warto zrezygnować z nadpłaty kredytu hipotecznego, jeśli:

  • chcesz przeznaczyć na nią wszystkie oszczędności, pozbawiając się tym samym poduszki finansowej;
  • nadpłata kredytu wiąże się z koniecznością uiszczenia prowizji.

Zasadność nadpłaty kredytu hipotecznego, zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji warto przeanalizować z różnych perspektyw. Nieocenionym wsparciem, zwłaszcza dla kredytobiorców, którzy nie mają fachowej wiedzy z zakresu procesu bankowym, będzie pomoc doświadczonego eksperta finansowego — podsumowuje Karolina Kwiecińska, Ekspert Kredytowy Fin-Hub.