Czy opłaca się dokonywać nadpłaty kredytu?

Sytuacja na rynku finansowym ulega dynamicznych zmianom. Rosnąca inflacja powoduje wzrost rat kredytów hipotecznych. Osoby, które posiadają nadmiar gotówki, mogą rozważyć nadpłatę kredytu hipotecznego, która pozwoli minimalizować straty wywołane malejącą wartością pieniądza. Rozważasz dokonanie nadpłaty kredytu hipotecznego? Czy to się opłaca? 

Kredyt hipoteczny dla wielu osób jest narzędziem do spełnienia marzeń o własnym domu czy mieszkaniu. Jest to poważne zobowiązanie, które skutkuje koniecznością płacenia comiesięcznych rat o określonej kwocie. Można jednak pozbyć się tego zobowiązania wcześniej niż określa to umowa. Jednym ze sposobów jest nadpłata kredytu.

Czym jest nadpłata kredytu? 

Nadpłata kredytu to dodatkowa wpłata, niewynikająca z umowy kredytowej. 

Załóżmy, że zaciągnąłeś kredyt hipoteczny na kwotę 100 tys. zł. w 2011 roku. Jeśli przez 10 kolejnych lat spłacałeś raty w takiej samej wysokości, do spłaty pozostało 70 tys. zł. Odłożyłeś określoną kwotę – na przykład 30 tys. złotych. Możesz przeznaczyć tę kwotę na nadpłatę kredytu, dzięki czemu kapitał do spłaty wynosić będzie już tylko 40 tys. zł. By dokonać nadpłaty, konieczne jest złożenie dyspozycji pobrania wyższej raty. Możesz to zrobić przez aplikację bankową, rozmowę z konsultantem na infolinii lub przez dedykowany czat. 

Wokół nadpłat narosło wiele mitów. Jedni mówią, że jest to nieopłacalne, inni, że to jest to opcja wyłącznie dla osób o dużym dochodzie i oszczędnościach. Jak jest naprawdę?

Nadpłata jednorazowa lub wielokrotna

Jakie czynniki mają wpływ na formę wpłaty? W zależności od Twojej sytuacji finansowej, możesz zdecydować się na nadpłatę jednorazową bądź dokonywać jej wielokrotnie – na przykład wpłacając co miesiąc nadwyżkę pochodzącą z oszczędności ze swojego budżetu.

Załóżmy, że Twoja aktualna rata wynosi 800 zł. Po opłaceniu rachunków i innych niezbędnych wydatków zostaje Ci określona kwota – niech wynosi ona 500 zł. Możesz wykorzystać tę sumę do nadpłaty kredytu: przelej całą kwotę (tj. 1300 zł) na dedykowane konto techniczne. Nie muszą być to duże sumy, każda nadpłata bowiem sprawia, że dług wobec banku się zmniejsza. 

Skutki nadpłaty kredytu

Każda nadpłata pomniejsza saldo zadłużenia – im szybciej zaczniesz wpłacać wyższe kwoty, tym więcej zaoszczędzisz. Dzięki takim działaniom, zmniejszysz dług zaciągnięty wobec banku i opłatę za obsługę zobowiązania, co przełoży się bezpośrednio na całkowity koszt kredytu. Tym samym możesz “pozbyć się” zobowiązania wcześniej, ponieważ maleje nie tylko wysokość każdej z pozostałych rat, ale również ich liczba.

Ograniczenia dotyczące nadpłacania

Czy każdy może nadpłacać kredyt? Oczywiście! Prawo do nadpłat wynika z art. 38 ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Czy zawsze warto ich dokonywać? To zależy. Już wyjaśniamy! Każdy kredytobiorca ma prawo do nadpłat. Czasami jednak wiąże się to z dodatkowymi opłatami. Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: „Jeśli spłacasz całkowicie lub nadpłacasz kredyt hipoteczny, który wziąłeś po 21 lipca 2017 r., bank musi się z tobą rozliczyć z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy”. Co to oznacza w praktyce? Jeśli kredyt zaciągnąłeś po 21 lipca 2017 roku i chcesz go nadpłacić po upływie trzech lat od zawarcia umowy z bankiem, nie zostaniesz obciążony dodatkowymi opłatami. 

W nieco innej sytuacji znajdują się osoby, które zawarły umowę o kredyt przed wejściem w życie tej ustawy. W przypadku takich osób kwestia przedterminowej spłaty podlega polityce wewnętrznej banku, w którym został zaciągnięty kredyt. 

Możliwość uzyskania przez bank rekompensaty jest określona w art. 40 ustawy o kredycie hipotecznym:

”1. Strony mogą zastrzec w umowie o kredyt hipoteczny rekompensatę w przypadku spłaty całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem określonym w tej umowie.

2. W przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanego zmienną stopą procentową kredytodawca może pobierać rekompensatę wyłącznie, gdy spłata całości lub części kredytu hipotecznego nastąpiła w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny.

3. Rekompensata, o której mowa w ust. 2, nie może być większa niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty, ani większa niż 3% spłacanej kwoty kredytu hipotecznego.

4. Jeżeli do zakończenia obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny oprocentowany zmienną stopą procentową zgodnie z terminem wskazanym w tej umowie pozostało mniej niż rok, rekompensata nie może być wyższa niż odsetki, które przypadałyby za okres pozostały do zakończenia umowy o kredyt hipoteczny.

5. W przypadku kredytu hipotecznego oprocentowanego zmienną stopą procentową do wyliczenia wysokości odsetek, o których mowa w ust. 3 i 4, przyjmuje się oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty.

6. W przypadku kredytu hipotecznego, w którym stała stopa oprocentowania kredytu hipotecznego obowiązuje w danym okresie, kredytodawca może pobierać rekompensatę w tym okresie.

7. Rekompensata nie może być wyższa niż koszty kredytodawcy bezpośrednio związane z przedterminową spłatą”. 

(Źródło: ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z 23 marca 2017 r.)

Zapis dotyczący ewentualnej rekompensaty powinieneś znaleźć w umowie – warto to sprawdzić, zanim zdecydujesz się dokonać wpłaty. Bardzo ważne, by pamiętać, że w przypadku braku tego zapisu w umowie, bank nie może żądać rekompensaty.

Kiedy nie warto decydować się na nadpłatę?

Odpowiedź ponownie brzmi: to zależy. Jeśli kredyt zaciągnąłeś przed 2017 rokiem, decyzję powinieneś podjąć, bazując na zawartym (lub nie) zapisie dotyczącym rekompensaty, czasie, który upłynął od podpisania umowy, a także na zdrowym rozsądku. Ważne jest, byś był pewien tego, że nadpłata nie naruszy drastycznie domowego budżetu.

Po dokładnej analizie swojej sytuacji i polityki banku oraz złożeniu dyspozycji można przystąpić do nadpłacenia kredytu hipotecznego – dużą jednak rolę pełnią tu indywidualne warunki danego kredytobiorcy.

Nadpłacanie kredytu — jak to zrobić mądrze?

Załóżmy, że zaciągnąłeś kredyt po 2017 roku (lub wcześniej, a w umowie nie widnieje zapis o rekompensacie wobec banku). Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest analiza domowego budżetu i decyzja o formie nadpłaty. Czy Twój budżet udźwignie jednorazową większą wpłatę, czy jednak wolałbyś dokonywać regularnych wpłat niższych kwot? 

Kiedy już wiesz, jaką kwotę zamierzasz przeznaczyć na nadpłatę i z jaką częstotliwością będziesz jej dokonywać, czas na wybór spośród dwóch wariantów: niższych rat lub krótszego okresu kredytowania. Jeśli masz stabilną sytuację finansową, najlepszym wyjściem jest wyższa rata i krótszy okres kredytowania. Dzięki zwiększonej, comiesięcznej racie, zapłacisz ostatecznie mniej, ponieważ redukujesz całościowe koszty kredytu.

Masz pytania dotyczące nadpłaty kredytu hipotecznego? Skontaktuj się z naszym doradcą kredytowym, który rozwieje Twoje wątpliwości.